wtorek, 23 sierpnia 2016

DESWEGEN / DESHALB - dlatego

Das ist zu teuer, deswegen kaufe ich das nicht. 
[das yst cu tojea, deswejgn kaufe iś das nyśt]
To jest za drogie, dlatego tego nie kupię.

Ich habe keine Zeit, deswegen komme ich nicht. 
[iś habe kajne cajt, deswejgn kome iś niśt]
Nie mam czasu, dlatego nie przyjdę.

Ich war zu weit, deswegen konnte ich das nicht sehen. 
[iś wa cu wajt, deswejgn konte iś das nyśt zejn]
Byłem za daleko, dlatego nie mogłem tego widzieć.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz