niedziela, 21 sierpnia 2016

NIE WIEDER - nigdy więcej

Ich helfe dir nie wieder. [iś helfe dija ni widea] 
Ja ci nigdy więcej nie pomogę.

Dahin gehe ich nie wieder. [dahyn geje iś ni widea] 
Już nigdy więcej tam nie pójdę.

Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen.  [iś habe in zajtdejm ni widea gezejn] 
Już nigdy więcej go nie widziałem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz