sobota, 3 września 2016

KÜNDIGEN - zwolnić się (wypowiedzenie)

Czy ty się zwalniasz?
Kündigst du?
[kuendikstu]

Tak, zwalniam się.
Ja, ich kündige.
[ja, iś kuendige]

Nie, ja się nie zwalniam.
Nein, ich kündige nicht.
[najn, iś kuendige nyśt]
_____________________

Czy ty chcesz się zwolnić?
Willst du kündigen?
[wylstu kuendigen]

Czy pan chce się zwolnić?
Wollen Sie kündigen?
[wolen zi kuendigen]

Tak, ja chcę się zwolnić.
Ja, ich will kündigen.
[ja, iś wyl kuendigen]

Tak, ja chcę się zwolnić.
Ja, ich will kündigen.
[ja, iś wyl kuendigen]
_____________________

Czy ty się zwolniłeś?
Hast du gekündigt?
[hastu gekuendikt]

Czy pan się zwolnił?
Haben Sie gekündigt?
[habn stu gekuendikt]

Tak, ja się zwolniłem.
Ja, ich habe gekündigt.
[ja, iś habe gekuendikt]
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz