niedziela, 9 października 2016

ARBEIT WECHSELN - zmienić pracę (następny post - spójnik "nicht nur sondern auch" - już za tydzień 17. pażdziernika)

Ja zmieniam pracę.
Ich wechsele Arbeit.
[iś weksele arbajt]

Chcesz zmienić swoją pracę?
Willst du deine Arbeit wechseln?
[wylstu dajne arbajt wekseln]

Chce pani zmienić swoją pracę?
Wollen Sie Ihre Arbeit wechseln?
[woln zi ire arbajt wekseln]

Ja chcę swoją zmienić pracę.
Ich will meine Arbeit wechseln.
[iś wyl majne arbajt wekseln]

Ja muszę zmienić swoją pracę.
Ich muss meine Arbeit wechseln.
[iś mus majne arbajt wekseln]

Możesz zmienić swoją pracę.
Du kannst deine Arbeit wechseln.
[du kanst dajne arbajt wekseln]

Powinnaś zmienić swoją pracę.
Du sollst deine Arbeit wechseln.
[du zolst dajne arbajt wekseln]
___________________________

Czy ty zmieniłaś swoją pracę?
Hast du deine Arbeit gewechselt?
[hastu dajne arbajt gewekselt]

Ja zmieniłam swoją pracę.
Ich habe meine Arbeit gewechselt.
[iś habe majne arbajt gewekselt]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz