niedziela, 27 listopada 2016

ENTLASSEN JN (A) - zwolnić kogoś (z pracy)

Słowo wstępne przed lekturą postu ;-)
Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na moim blogu, a jednocześnie chciałbyś mnie - drogi Czytelniku - w moich blogowych działaniach wesprzeć, to wyjaśnię, że możesz coś z tym zrobić. Coś naprawdę małego i zupełnie nieabsorbującego. Otóż na moim blogu są miejsca, których codzienne kliknięcie generuje przychody. Czy aby reklamy zauważasz ?  ;-)

I) CZAS TERAŹNIEJSZY:
Czy Pan mnie zwolni?
Entlassen Sie mich?
[entlasn zi miś]

Nie, ja Panią nie zwolnię.
Nein, ich entlasse Sie nicht.
[najn, iś entlase zi niśt]

Czy Pan ich zwolni?
Entlassen Sie sie?
[entlasn zi zi]

Tak, ja ich zwolnię.
Ja, ich entlasse sie.
[ja, iś entlase zi]


II) MODALNE:
Czy Pan chce mnie zwolnić?
Wollen Sie mich entlassen?
[woln zi miś entlasn]

Nie, ja nie chcę Pana zwolnić.
Nein, ich will Sie nicht entlassen.
[najn, iś wyl zi nyśt entlasn]

Czy ty musisz zwolnić tych ludzi?
Mußt du die Menschen entlassen?
[mustu di menszn entlasn]

Tak, ja muszę zwolnić tych ludzi, ponieważ nie dostaję zleceń.
Ja, ich muß die Menschen entlassen, denn ich bekomme keine Aufträge.
[ja, iś mus di menszn entlasn, den iś bekome kajne auftrege]


III) CZAS PRZESZŁY ZŁOŻONY "PERFEKT": 

Ilu pracowników zwolniła ta firma?
Wie viele Mitarbeiter hat die Firma entlassen?
[wi file mytarbajtea hat di fyrma entlasn]

Ta firma zwolniła 20 pracowników.
Die Firma hat 20 Mitarbeiter entlassen.
[di fyrma hat cfancyś mytarbajtea entlasn]

Dlaczego zwolniłeś mojego wujka?
Warum hast du meinen Onkel entlassen?
[warum hastu majnen onkel entlasn]


Zwolniłem go, ponieważ miałem za dużo pracowników.
Ich habe ihn entlassen, denn ich hatte zu viel Mitarbeiter.
[iś habe in entlasn, den iś hate cu fil mytarbajtea]2 komentarze: