niedziela, 12 lutego 2017

KENNENLERNEN - poznać kogoś

Słowo wstępne przed lekturą postu ;-)
Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na moim blogu, a jednocześnie chciałbyś mnie - drogi Czytelniku - w moich blogowych działaniach wesprzeć, zapraszam do REGULARNEGO klikania pewnych miejsc. Czy aby reklamy zauważasz ?  ;-)


CZAS TERAŹNIEJSZY 

Czy ty chciałbyś ją poznać?
Möchtest du sie kennenlernen?
[moeśtestu zi kenenlernen]

Czy chciałby Pan ją poznać?
Möchten Sie sie kennenlernen?
[moeśten zi zi kenenlernen]

Ja chciałbym ją poznać.
Ich möchte sie kennenlernen.
[iś moeśte zi kenenlernen]

Czy ty chciałabyś go poznać?
Möchtest du ihn kennenlernen?
[moeśtestu in kenenlernen]

Tak, bardzo chętnie.
Ja, sehr gern.
[ja, zea gern]CZAS PRZESZŁY ZŁOŻONY "PERFEKT"

Poznałeś ją?
Hast du sie kennengelernt?
[hastu zi kenengelernt]

Gdzie ją poznałeś?
Wo hast du sie kennengelernt?
[wo hastu zi kenengelernt]

Poznałem ją w Niemczech.
Ich habe sie in Deutschland kennengelernt.
[iś habe zi in dojczlant kenengelernt]

Kiedy go poznałaś?
Wann hast du ihn kennengelernt?
[wan hastu in kenengelernt]

Poznałam go dwa lata temu.
Ich habe ihn zwei Jahre her kennengelernt.
[iś habe in cfaj jare hea kenengelernt]

Gdzie się poznaliście?
Wo habt ihr euch kennengelernt?
[wo hapt ija ojś kenengelernt]

Gdzie się Państwo poznali?
Wo haben Sie sich kennengelernt?
[wo habn zi zyś kenengelernt]

Poznaliśmy się w Austrii.
Wir haben uns in Österreich kennengelernt.
[wija habn uns in oesterajś kenengelernt]

Kiedy się poznaliście?
Wann habt ihr euch kennengelernt?
[wan hapt ija ojś kenengelernt]

Kiedy się Państwo poznali?
Wann haben Sie sich kennengelernt?
[wan habn zi zyś kenengelernt]

Poznaliśmy się trzy miesiące temu w Austrii.
Wir haben uns drei Monate her in Österreich kennengelernt.
[wija habn uns draj monate hea in oesterajś kenengelernt]Brak komentarzy:

Prześlij komentarz